Niets is zonder waarde

Wij zijn een nieuwe speler op de circulaire markt. Het doel van Remij is om van afvalstoffen nieuwe waardevolle materialen te maken. Wij verzorgen graag uw circulaire sloopprojecten.

Wat wij doen
01

Slopen

Als onderdeel van familiebedrijf Kruiswijk zijn wij al decennia lang gespecialiseerd in sloopwerk. Hoewel we trots zijn op ons verleden, richten we onze blik ook op de toekomst en zetten wij ons in voor een betere wereld.
Zo inventariseren wij bij de sloopprojecten van Kruiswijk voorafgaand aan de sloop al welke materialen er uit het betreffende project komen.
Zo kunnen wij direct een inschatting maken van de materialen die we mogelijk kunnen hergebruiken.

02

Scheiden

We scheiden de verschillende afvalstromen direct bij de bron, dat wil zeggen dat de verschillende materialen direct worden gesorteerd.
Ons sloopproces is zo ingericht dat er wordt samengewerkt met de door ons geselecteerde partners die gespecialiseerd zijn in het verwerken van een bepaalde afvalstroom zodat deze weer kan worden hergebruikt. Bij het selecteren van onze partners kijken wij naar de kortste afstand ten opzichte van de projectlocatie om de Co2 uitstoot te minimaliseren.

03

Hergebruik

Na de zojuist genoemde stappen is het nu tijd voor onze expertise; Hergebruik! Per afvalstroom bekijken we samen hoe we deze het beste kunnen hergebruiken. Onze absolute voorkeur gaat uit naar het 1 op 1 hergebruiken van producten. Is dit niet mogelijk dan zorgen wij er in ieder geval voor dat de betreffende materialen worden gerecycled.