Waar wij voor staan

Het lijkt vaak veel moeite te kosten om duurzaam bezig te zijn. En of het iets oplevert is ook nog maar de vraag. En wat levert het precies op? Het antwoord op die vragen is helemaal niet zo moeilijk. Wij hebben namelijk een manier gevonden waarop het kan.

Eén van de grootste sectoren in ons land is de bouw. Waar wordt gebouwd, wordt vaak ook gesloopt. Dat brengt veel afval en onrust met zich mee. Het afval wordt verbrand, het puin gebroken en de resten gestort. Zo zijn we er makkelijk, goedkoop en snel vanaf. We staan op het punt van een circulaire revolutie: Als we op een efficiëntere manier ontmantelen en een stap verder gaan dan alleen maar netjes scheiden, dan kunnen we een basis leggen om nieuwe materialen te maken.

Net zoals papier, glas, gft-afval en plastic gerecycled worden, kan veel sloopafval de basis worden van iets nieuws. Het is een kwestie van prioriteit, want de mogelijkheid is er al lang, en moeilijk is het niet. Wij investeren in nieuwe manieren om van niets, iets te maken. Bijvoorbeeld door het vergruizen van betonpuin en er cement en zand aan toe te voegen. Zo maken we met het afval van de bouwplaats nieuwe bouwstenen, betonplaten- of blokken. Daarmee reduceren we de enorme hoeveelheid sloopafval. Zo dragen we letterlijk ons steentje bij aan een duurzame wereld en dat is precies hoe wij invulling willen geven aan goed rentmeesterschap. En het is wat ons betreft nog maar het begin.
Wij geloven namelijk dat als we met ál ons sloopafval een stuk duurzamer omgaan, de wereld een betere plek wordt. Het liefst zien we nog meer afgedankt materiaal dienst doen als grondstof voor iets nieuws. Misschien is de cirkel dan écht voor altijd rond.

Voor altijd klinkt dan misschien wat ver weg, vind je niet? Toch is het al dichterbij dan je denkt. Bouw jij ook mee aan de circulaire industrie? Wij zijn er in ieder geval klaar voor.